Zastopnik pacientovih pravic

 

ZASTOPNICA PACIENTOVIH PRAVIC

za območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja

 

je gospa gospa ZLATA REBOLJ (imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-2/2013/22 z 10. 4. 2014, za obdobje od 10. 4. 2014 do 9. 4. 2019)

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Novo mesto

Muzejska ulica 5

8000 Novo mesto

tel. številka: 051 385 485

e-pošta: zlata.rebolj.ext@gov.si

 

Uradne ure:

torek od 14.00 do 20.00 ure

četrtek od 9.00 do 15.00 ure

 

Kontaktni podatki za naročanje:

Nova stacionarna telefonska številka je 07 39 34 313.

Čas za naročanje preko nove telefonske številke je vsak dan od ponedeljka do petka med 7.00 in 11.00 uro.

 

Zakon o pacientovih pravicah - postopek prve zahteve

 

OBVESTILO PACIENTOM

 

Obveščam vas, da je z dnem 17.9.2009 pričel s svojim delovanjem zastopnik pacientovih pravic na širšem območju Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Novo mesto .

V veljavnem Zakonu o pacienovih pravicah ( Ur.list RS, št. 15/2008; v nadaljevanju ZPacP ) je v skladu z določili od 56. do 63. člena določen postopek z zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Kot izvajalka zdravstvenih storitev v FIZIOTERAPIJI MAJCEN d.o.o. vas obveščam, da je pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic

 

gospa MAJA ZELNIK GREGORČIČ, dipl. ft.,

FIZIOTERAPIJA RUDOLFOVO d.o.o., Adamičeva 57, Novo mesto , gsm.: 041 415 377

 

Podatki o NAČINU VLOŽITVE PRVE ZAHTEVE in ČASU SPREJEMA pri izvajalcu zdravstvenih storitev:

PRVO ZAHTEVO zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15.dneh od domnevne kršitve.

USTNO ZAHTEVO se vloži pri pristojni osebi izvajalca zdravstvenih storitev. Ustno zahtevo se sprejme na zapisnik, ki vsebuje zakonsko določene podatke o vsebini oz. načinu kršitve. Zapisnik mora biti podpisan s strani pacienta in

pristojne osebe.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.

 

PISNA ZAHTEVA , ki vsebuje določene sestavine, se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala.

Od vložitve prve zahteve do ustne obravnave ne sme preteči več kot 15 dni.

 

Ob vsaki vložitvi zahteve ( ustne ali pisne ) za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pri pristojni osebi in ob sporazumni rešitvi bo o tem obveščen z anonimiziranim zapisnikom tudi zastopnik pacientovih pravic na našem NIJZ najkasneje v 15 dneh po koncu postopka.

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

Namen in pristojnosti zastopnika pacientovih pravic so, da pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa. Daje mu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.